Så får du gratis – eller billigare – hälsokontroll

En hälsokontroll kan kosta från 500 kr till över 2500 kr. Allt beroende på vad som undersöks och vilka prover som tas. Är du anställd kan i vissa fall arbetsgivaren bekosta kontrollen. Det finns även en del vägar till rabatterat pris. Hälsokontroller kan i vissa fall genomföras för att en läkare ska kunna avgöra en persons hälsotillstånd. Det kan exempelvis krävas vid vissa körkort, adoption och inför att arbete ska påbörjas inom vissa yrken.

Många väljer även att genomföra en årlig hälsokontroll för att på detta sätt upptäcka eventuella avvikande värden i tid samt få råd om hur hälsan kan bibehållas eller förbättras. Vid den sistnämnda kontrollen sker både blodprover, blodtrycksmätning, samtal kring hälsan samt hörsel- och syntester. Ibland kan även arbets-EKG och andra värden kontrolleras. Hur får du det gratis – eller billigare?

Hälsokontroll via arbetsgivaren

Allt fler arbetsgivare i Stockholm väljer att ge en årlig gratis hälsokontroll till sina anställda. Arbetsgivaren kan inte kräva att få se resultaten men är det en större arbetsplats kan läkarmottagningen sammanställa resultaten så att genomsnittsvärden kan presenteras.

  • Blodprov
    Ett alternativ är att en bred hälsokontroll via blodprov erbjuds. I detta fall kan de anställda själva välja hos vilken klinik i Stockholm som de vill ge blodprovet. Detta så länge som kliniken har samarbete med det företag som tar hand om företagshälsovården.
  • Hälsokontroll
    För en komplett hälsokontroll behöver däremot en läkare besökas som därmed kan göra en omfattande kontroll både genom olika prover, fysiska tester och undersökningar. Det är även i samtal med personal som det kan komma fram saker i livet som bör ändras för att personen ska få en bättre hälsa.

Hälsokontroller studentrabatten

Flera vaccinmottagningar i Stockholm ger rabatt till studenter. Det är viktigt att ange student vid bokning samt att studentkortet tas med vid betalning. Det räcker alltså inte att uppge att du är student eller förvänta sig att studentkortet kan visas i efterhand.

Gratis via hälsocentral

Om du har hälsoproblem bör du alltid boka en tid hos en läkare på en hälsocentral. Läkaren avgör vilka kontroller och prover som behöver genomföras och därefter eventuell åtgärd. Denna kontroll ska alltså inte förväxlas med de proaktiva hälsokontroller som privata läkarmottagningar genomför. De fyller bägge en viktig funktion – men på olika plan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *